• Kiire tarne üle Eesti

 • Küttepuu hind

  Küttepuu hind – millest see sõltub?

  Millest sõltub küttepuu hind? Küttepuu hinda mõjutavad mitmed tegurid – küttepuu tüüp, küttepuu niiskustaste, tarbijate nõudlus, turuhind, transport, tootmine, tööjõu maksumus jne.

  Kõik saab alguse toormest. Kolmemeetrine küttepuu, mille hind sõltub paljunisti puidu varumiskuludest ehk raiumisest, kokkuveost ning väljaveokulust ehk transpordist lõpptarbijani.
  Varumiskulud omakorda sõltuvad paljudest aspektidest nagu raieviis, valitud raietehnoloogiast, metsatee asukohtadest jne. See tähendab, et iga langi varumiskulud on unikaalsed. Väljaveokulutuse hind tuleneb eelkõige teekonna pikkusest lõpplattu.

  Teine oluline tegur on transpordi hind, mida omakorda määrab oluliselt ka kütuse hind. Omakorda mõjutab küttepuu hinda ka tööjõukulutus. Kui lisada siia juurde halgude tootmiseks vajaminek tehnika, olemegi nimetanud põhilised küttepuude hinna kujunemise tegurid. Alahinnata ei saa ka tarbijate nõudlust – mida suurem on nõudlus küttepuude järele ning mida vähem seda turul liigub, seda kõrgem on ka nende hind.

  Kõik aspektid kokku kasvatavad tootja kulusid ning lõpptoote ehk halupuude turuhinda. 

  Puukorv

  Puukorv on tühi

  Kokku
  €0.00
  Kinnita
  0